Jaarbeeld 2022

Welkom bij NLW

Bij mijn aantreden bij NLW eind 2021 was er een fotomoment waarmee ons bestuur zijn nieuwe directeur presenteerde. Bedacht werd dit te doen bij de ingang van ons pand in Venray waar in de cortenstalen omlijsting met grote letters het woord ‘welkom’ is aangebracht. Ik vond dat een mooi gebaar.

Nu zijn we ruim een boekjaar verder; 2022 ligt achter ons en we maken ons op voor een nieuwe toekomst. Dat is nodig omdat 2022 ons heeft laten zien dat de toekomstvisie die wij, gemeenten en NLW, eind 2020 kozen, niet levensvatbaar is. Wat was daarvan de oorzaak?

Begin 2022 maakten wij de gemeenten, die ons bestuur vormen en die tevens onze enige aandeelhouders zijn, duidelijk dat wij in staat zouden zijn onze gezamenlijke toekomstvisie en hun opdrachten uit te voeren met betere financiële resultaten dan voorzien. Wij gingen er daarbij vanuit dat de instroom van nieuwe cliënten bij NLW overeen zou komen met de aantallen die in die visie waren gehanteerd. Dat bleek bij lange na niet het geval te zijn met belangrijke negatieve gevolgen voor de financiële toegevoegde waarde van onze bedrijvigheid.

Even later brak de oorlog in Oekraïne uit en al gauw gaven meerdere ondernemers voor wie wij mogen werken aan dat hun afzetmarkten stagneerden en/of dat hun toeleveranciers niet meer konden leveren. Dat zij deze tegenslag voor een deel afwentelden op NLW was uiteraard vervelend, maar lag wel in de lijn der verwachtingen. In twee maanden tijd kregen wij tachtig collega’s terug uit detachering. We hebben voor elk van hen alternatief passend werk gevonden of gecreëerd. Hulde aan onze collega’s die dat voor elkaar hebben gekregen.

Toch constateren we dat we in 2022 een financieel beter resultaat hebben geboekt dan in 2021. Dat hebben we te danken aan de creativiteit van onze teamleiders, de onophoudelijke inzet van onze consulenten en jobcoaches en aan de bereidheid van onze uitvoerende cliënten en medewerkers om het beste van zichzelf te laten zien. En natuurlijk aan onze 150 opdrachtgevers, ondernemers en instellingen in Noord-Limburg, voor wie wij dagelijks mogen werken. Inmiddels werken onze cliënten en medewerkers meer bij die ondernemers dan bij onze eigen productielocaties in Peel en Maas (NLW Panningen), Venray en Horst aan de Maas (Onze Loods). En daar mogen we ook tevreden over zijn.

Onze Loods is overigens een vernieuwend initiatief van gemeente Horst aan de Maas, Rendiz, Gilde Opleidingen en NLW. We vervlechten onze dienstverlening met elkaar in het belang van de deelnemers, gericht op welkom zijn, meedoen en - waar mogelijk - uitstromen naar regulier werk. We leren er veel van en gaan de komende jaren op deze voet door met vergelijkbare maatschappelijke partners om ons heen.

Veel plezier gewenst met ons Jaarbeeld NLW 2022. Wees welkom om kennis te nemen van onze cliënten en medewerkers, onze activiteiten en bedrijven, onze aandeelhouders en onze opdrachtgevers.

Ward Verkuylen 
directeur-bestuurder

NLW in beweging

Wat brengt jou in beweging? Is het de energie van samenwerken met collega's of het creëren van prachtige dingen? Bij de NLW Groep zijn we trots op wat we in 2022 hebben bereikt. We nemen je graag mee op een reis door het afgelopen jaar, waarin we je laten kennismaken met onze medewerkers en klanten. Samen hebben we beweging gecreëerd, zowel in onze organisatie als bij partner bedrijven. 

Met veel enthousiasme hebben collega’s verteld over hun werk. We laten je graag zien wat we hebben bereikt. Ga je met ons mee?