Jaaroverzicht

Hoogtepunten 2022

2022 was een dynamisch jaar voor de NLW. Samen met onze collega's, partners en gemeenten zijn we in staat gebleken om te blijven bouwen aan een gezonde toekomst, mede dankzij de koerswijzigingen. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe locatie geopend, genaamd 'Onze Loods', ons contract met kwekerij Strijbos Biesplanken vernieuwd en een vitaliteitsprogramma gestart. 

We hebben een aantal nieuwsberichten voor je op een rij gezet. Bestuursvoorzitter Roy Bouten en directeur Ward Verkuylen kijken samen terug op de afgelopen periode en werpen een blik op de toekomst. Lees het volledige interview hieronder.

Lees het interview

Interview Ward Verkuylen en Roy Bouten

Roy Bouten, voorzitter bestuur NLW, en directeur Ward Verkuylen over een gezonde toekomst voor NLW

NLW is hét arbeidsontwikkelbedrijf van de Noord-Limburgse gemeenten Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas. De gemeenten zijn ook de aandeelhouders en bestuurlijk verantwoordelijk. Voorzitter van het bestuur van NLW is Roy Bouten, in het dagelijkse leven wethouder Gezond wonen en leven voor jong en oud in Horst aan de Maas. Samen met hem en directeur-bestuurder Ward Verkuylen blikken we terug op een voor NLW bewogen jaar en kijken we naar de toekomst, die nieuw perspectief biedt.

In 2022 werd duidelijk dat het strategisch plan uit 2020 dat ervan uitging dat NLW jaarlijks op bijna 100 nieuwe instromende deelnemers zou kunnen rekenen, afkomstig van de drie deelnemende gemeenten, niet realistisch was. Wat waren hier de hoofdoorzaken van? 

Roy: ‘NLW is een hele mooie voorziening, waar veel deelnemers terecht kunnen, maar het is niet de enige voorziening die bijdraagt aan wat inwoners op dat moment nodig hebben. Met de nadruk op dat moment. Als wij met onze inwoners het gesprek aangaan, waarbij we breder kijken naar participatie dan alleen vanuit werk, dan kan het zijn dat ze een bepaalde ondersteuning nodig hebben van een partner die beter past dan NLW. Dat kan liggen aan de ondersteuningsvraag, aan de plek, aan het moment, etc. Als je de behoefte van de inwoner centraal stelt, is het moeilijk vaste afspraken te maken over hoeveel mensen naar NLW gaan.’

Ward Verkuylen: 'Zulke afspraken waren wél een belangrijk uitgangspunt van het strategisch plan dat in 2020 is aanvaard. In de praktijk bleek dat niet realistisch.’

Roy: ‘Klopt. De schattingen bleken te hoog, ook omdat de vrije keuze voor een arbeidsperspectief van de inwoners en de gemeenten het uitgangspunt was.’

Ward: ‘Belangrijk om ook te noemen is dat de arbeidsmarkt juist in deze periode in heel korte tijd extreem veranderd is. Er zijn zoveel arbeidsplaatsen bij gekomen, dat het voor mensen uit de omgeving die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk, relatief makkelijk was om bijvoorbeeld via de gemeente, dus zonder hulp van NLW, werk te vinden in de regio. Toen het plan in 2020 werd gemaakt, was die situatie echt anders. Het plan is gewoon ingehaald door de werkelijkheid.’

Roy: ‘Een aspect hiervan dat buiten ons ligt, maar ook van invloed is, is de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen. Bedrijven, klanten en opdrachtgevers van NLW, hebben daar enorm veel last van gehad. De bedrijfskosten, inclusief die van NLW zelf, gingen bij iedereen fors omhoog. Voor een aantal sectoren gold, dat de markt behoorlijk instortte. Dat waren deels ook klanten van NLW. Daar kan niemand verder wat aan doen, maar het maakt de urgentie om tot een nieuw plan te komen wel groter.’           

Ward: ‘Ondanks al deze tegenvallende zaken, hebben wij over 2022 uiteindelijk een resultaat behaald dat 250.000 euro beter was dan dat over 2021. Dat moeten we niet vergeten.’ 

Er gaat nu dus, in nauwe samenspraak met de drie betrokken gemeenten, gewerkt worden aan een nieuw plan voor NLW. Wat zijn hiervan de kernpunten?

Roy: ‘In wezen is het uitgangspunt hetzelfde: wij willen dat inwoners uit onze gemeenten met een afstand tot de arbeidsmarkt terechtkomen op de beste plek en daarbij de best mogelijke ondersteuning krijgen. Voor sommige mensen zal dat een plek zijn in een dorp of wijk, al dan niet met steun van NLW, een bibliotheek of woningbouwcorporatie, voor anderen zal het een beschutte werkplek zijn bij een ondernemer, en weer anderen komen het best tot hun recht bij NLW zelf, of bij een van de kleinere NLW-locaties. Onze Loods, recent in Horst geopend, is daar een mooi voorbeeld van. De sfeer hier is toch anders dan in een grotere productiehal. Je kunt van hieruit ook makkelijker koppelingen zoeken naar andere aspecten van het sociaal domein. Kijk je bijvoorbeeld naar de open inloop die hier wordt georganiseerd, met een hapje en een drankje, dan is de drempel om het eens over andere levenszaken te hebben net iets lager dan in een puur op werk ingestelde omgeving. Het is voor veel inwoners vaak ook dichterbij, omdat we deze locaties bij voorkeur in de dorpskernen plaatsen. En dat is weer goed voor de acceptatie en integratie. De werknemers zelf zijn daar trots op, maar wij ook.’

Verder geloof ik oprecht dat er nog een wereld te winnen valt, ook of juist voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in sectoren als de zorg, het welzijnswerk of de horeca. Mensen die nu wellicht bij NLW of een ander bedrijf werkzaam zijn, zouden in deze sectoren, waar een enorm gebrek is aan ‘’handjes’’, wellicht nóg beter tot hun recht komen. Er ligt een schone taak voor ons als gemeenten en voor NLW, die velden verder te verkennen en te ontginnen.’

Ward: ‘Helemaal mee eens. Dit sluit ook aan op belangrijke maatschappelijke trends. En het komt een beetje los van het oude idee dat wij alleen maar mensen in dienst zouden hebben met een vast Cao-loon, die hun hele leven lang hetzelfde werk blijven doen. We zitten middenin een verandertraject waarbij niet langer de arbeidszekerheid van de werknemers bij NLW centraal moet staan, maar het aanbieden, of beter: het ‘vermakelen’ van passend werk, bij voorkeur onder regie van een ondernemer. En als het niet anders kan van NLW.’

Ward ziet dat NLW daarin een rol als matchmaker kan vervullen: ‘Ondernemers denken steeds minder in termen van banen, maar meer van taken, die ze vaak niet krijgen weggezet. En wij denken minder in termen van vacatures, maar meer hoe we passend werk kunnen vinden dat aansluit bij de kwaliteiten van onze mensen, inwoners van deze regio. Dat proces van selecteren en keuzes maken in wat mensen wel of niet kunnen, noemen wij jobcarving en jobcreation. Daar is dit bedrijf goed in. Voorop staat wat onze mensen wél kunnen en hoe we het werk daaraan kunnen aanpassen. 

De weg die we hier nu beschrijven kost tijd, maar het is wel echt de richting die we overtuigd inslaan, de nieuwe visie zogezegd.’

Nieuwsberichten

Maart 

Opening Onze Loods in Horst

Op 9 maart opende wethouder Roy Bouten van gemeente Horst aan de Maas ‘Onze loods’ aan de Venloseweg in Horst. Met Onze Loods is er nu ook in Horst aan de Maas een plek voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van werk, dagbesteding, hulp bij het vinden van werk, taallessen, of om andere mensen te ontmoeten. Een samenwerking tussen de NLW groep, Rendiz, Gilde opleidingen en de gemeente Horst aan de Maas. 

Wethouder Roy Bouten: “Dit is een enorme kans om ervoor te zorgen dat mensen nóg meer gaan meedoen in Horst aan de Maas. Mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk dichtbij huis. Lokale ondernemers kunnen aansluiten bij Onze Loods en onder begeleiding opdrachten laten uitvoeren. Zo ontstaat bedrijvigheid die waardevol is voor de mensen die er werken én voor de samenleving van Horst aan de Maas. Ik ben enorm trots dat we dit samen met NLW en Rendiz organiseren.”

Maart 

Nieuwe bedrijfskleding voor NLW Medewerkers Fancom

Donderdag 31 maart is nieuwe Fancom werkkleding overhandigd aan de medewerkers van NLW die assemblagewerkzaamheden uitvoeren voor motoren en ventilatoren van Fancom. Met deze actie laat Fancom zien dat NLW een belangrijk verlengstuk van zijn eigen productiefaciliteit is. Zó belangrijk dat de medewerkers van NLW de eersten zijn die werkkleding ontvangen waarop het nieuwe logo van Fancom prijkt! 

Voor de medewerkers van NLW betekent dit een nog grotere betrokkenheid bij de werkzaamheden die ze uitvoeren. Die betrokkenheid is voor Fancom waardevol. Al jaren is NLW een betrouwbare en flexibele partner gebleken in het uitvoeren van assemblagewerkzaamheden. De medewerkers ontvingen de werkkleding uit handen van Wim Berden, Assembly Manager bij Fancom en Ludo Peeters, Purchase Manager bij Fancom. Wim Berden: ‘Wij zijn blij dat we op deze manier weer een nieuwe stap hebben kunnen zetten in onze samenwerking.’

Mei

Nieuw verkozen gemeenteraadsleden bezoeken NLW en zijn opdrachtgevers

Op vrijdag 13 mei brachten tien raadsleden van de gemeente Horst aan de Maas een bezoek aan onze partner Dentsply Sirona en Onze Loods, de nieuwe locatie van de NLW Groep in Horst.

De raadsleden werden ontvangen bij Onze Loods met een kop koffie en een stuk vlaai. Directeur-bestuurder Ward Verkuylen heette ze van harte welkom en gaf een toelichting over NLW en onze activiteiten. Na een korte rondleiding bij Onze Loods waarbij de raadsleden de NLW-medewerkers in actie zagen, vervolgden ze het programma bij een van onze WOL-locaties (Werken Op Locatie): Dentsply Sirona in Sevenum. De raadsleden zagen hier hoe onze medewerkers een actieve bijdrage leveren aan het verpakken en verzenden van diverse tandheelkundige producten. 

Het bezoek van de raadsleden was het eerste in een rij van drie events. Eind mei brachten vijftien raadsleden van Gemeente Venray een bezoek aan NLW en Xerox. In juni ontving NLW zeven raadsleden van de gemeente Peel en Maas, gecombineerd met een bezoek aan partner DHL in Beringe. 

Juli 

Strijbos Biesplanken en NLW vernieuwen samenwerking

Een nóg betere instroom en doorstroom van NLW-medewerkers die hun arbeidsontwikkeling optimaliseert, dat is de kern van de vernieuwde samenwerking tussen de NLW en kwekerij Strijbos Biesplanken die op woensdag 27 juli werd bekrachtigd. 

Strijbos Biesplanken in Horst aan de Maas en NLW werken al langer nauw samen. In oktober 2018 nam ondernemer Frank Strijbos de stekafdeling 'de Biesplanken' over van NLW. Zo begon een succesvolle samenwerking op een nieuwe locatie in Horst. Directeur Frank Strijbos: ‘Wij zijn een groen sociaal bedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden uitvoeren door het vermeerderen van heesters en vaste planten.’

Over de nieuwe overeenkomst zegt NLW-directeur Ward Verkuylen: ‘We hebben onze doelstellingen over en weer nu beter vastgelegd. De NLW-medewerkers op Biesplanken krijgen hiermee duidelijker perspectief op werk dat bij hen past en dat aansluit op ieders arbeidsvaardigheden en ambities. Het wordt nog meer maatwerk, met meer mogelijkheden om door te stromen. Onze cliënten, NLW Groep én Strijbos Biesplanken worden beter van deze vorm van duurzame samenwerking.’ 

September 

Vitaliteitsprogramma gestart 

We vinden het belangrijk dat medewerkers gezond en vitaal zijn. Sporten draagt daaraan bij! Door aan te sluiten bij Bedrijfsfitness Nederland kan de NLW zijn medewerkers aanmoedigen om te gaan sporten. Het programma biedt financiële voordelen voor medewerkers en indirect ook voor NLW en zijn partners. Zo leidt sporten tot meer energie en stressvermindering. Dit draagt bij aan de gezondheid en de productiviteit van onze medewerkers. 

Een van onze sportende medewerkers is Ron Jacobs, sinds 2004 werkzaam bij NLW en fanatiek sporter. Ron doet aan fitness: “Soms is het een uitdaging om me op te pakken en te gaan. Maar na afloop heb ik er altijd veel voldoening van. Het is ook nog eens zo dat je lichaam tijdens het sporten verschillende (chemische) stofjes aanmaakt die er voor zorgen dat je lekker in je vel zit.’ Ron wil zijn collega’s een gezonder leven toewensen: “Kom uit je stoel, kom in beweging! Laat ongezond eten achterwege en vraag jezelf af of je goed bezig bent. We moeten er immers zelf het beste van maken!” 

November 

Raadsinformatiebrief

De gemeenten Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas voeren een gezamenlijk beleid dat erop gericht is aan iedere inwoner passend werk te kunnen aanbieden, als daar aanleiding toe is. De uitvoering van de Participatiewet, ingegaan in 2015, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk naar regulier werk toe leidt, speelt daarin een belangrijke rol. Eind november schreef ons bestuur daarover een informatiebrief aan de drie gemeenteraden.

De Participatiewet vervangt de oude wet Sociale Werkvoorziening (WSW). NLW is het uitvoeringsbedrijf van de drie gemeenten. NLW biedt werk aan jongere cliënten die onder de Participatiewet vallen, maar ook aan oudere cliënten die nog onder de WSW-regeling vallen. In de praktijk is dat best een uitdaging omdat het twee wetten heel verschillend zijn, met elk hun eigen regels en beperkingen. 

In 2020 hebben de drie gemeenten een nieuwe beleid vastgesteld voor NLW dat tot 2030 de koers van ons bedrijf zou bepalen. Deze koers, die uit drie sporen bestond, bleek in 2022 niet uitvoerbaar. Dat is de conclusie van de drie gemeenten én NLW Groep samen. 

Op 29 november zijn de gemeenteraden hierover per brief geïnformeerd. In deze brief wordt de ontstane situatie uitgelegd, en worden de gemeenten uitgenodigd voor een besloten raadsvergadering over dit onderwerp begin december. Het vormt de aanzet naar een proces dat in het tweede kwartaal van 2023 tot een aangepast voorstel moet leiden, met een nieuwe strategie die wél uitvoerbaar is, op basis van een realistische businesscase, maar met als uitgangspunt dat de zorgplicht voor kwetsbare inwoners onder alle omstandigheden intact blijft.   

December 

Herdefiniëring van samenwerking 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief in november zijn de gemeenten opnieuw in gesprek gegaan, zowel onderling als met NLW, om gezamenlijk een antwoord te vinden op de vraag hoe we het beste passend werk kunnen bieden aan elke inwoner die verder van de arbeidsmarkt afstaat. Roy Bouten, voorzitter bestuur NLW, en directeur Ward Verkuylen kijken gezamenlijk terug op de afgelopen periode en werpen een blik op de toekomst. 

Lees het interview