De organisatie

NLW staat voor passend en zinvol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de regio Noord-Limburg. Dit doen wij onder andere door hen werkfit maken en het trainen van hun arbeidscompetenties. Dit kan in verschillende vormen. Onze collega’s werken beschut of gedetacheerd bij onze partners. We werken nauw samen met gemeenten en werkgevers in de regio om iedereen zo duurzaam mogelijk werk te bieden. Onze missie: Ondernemen met Mensen!

Beschut bij NLW

De teamleiders en werkcoaches begeleiden onze medewerkers op onze eigen locaties in Panningen, Venray en Horst. De diversiteit aan werkzaamheden maakt het mogelijk om de teams aan te passen aan de werkzaamheden. Door middel van verschillende werkplekken, trainingen en stages ontwikkelen medewerkers nieuwe vaardigheden. 

Werken op locatie  

Steeds meer medewerkers werken bij onze partners in huis. Dat kan zijn als NLW-afdeling of in de vorm van een detachering. Ze worden begeleid en ondersteund door arbeidsconsulenten en jobcoaches. 

Bestuur NLW Groep

Roy Bouten

Machteld Beukema*

Martin Leenders

Voorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuur   
Gemeente Horst aan de Maas
Algemeen bestuur  
Gemeente Peel en Maas 
*vervangt Anget Mestrom

Algemeen bestuur   
Gemeente Venray

 

Algemeen bestuur

Roy Bouten 
Martin Leenders  
Machteld Beukema 
Jan Jenneskens 
Wim de Schrijver  
Eric Beurskens 
Elbert Joosten 
Anget Mestrom 
Rob Wanten

 

Directeur dagelijks bestuur

Ward Verkuylen

Maatschappelijk werkbedrijf

NLW Groep is het uitvoeringsbedrijf van het werkvoorzieningschap NLW; dat is een samenwerkingsverband van drie gemeenten dat wordt bestuurd door wethouders van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. De NLW-medewerkers zijn overigens werkzaam in heel Noord- en Midden-Limburg. 

Alle activiteiten vinden plaats onder leiding van de directeur-bestuurder van NLW Groep NV. De gemeenten zijn aandeelhouders en concentreren zich op de regiefunctie in het kader van het arbeidsmarktbeleid. Een Raad van Advies adviseert het bestuur ten aanzien van het financieel en sociaal beleid. 

Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Wij zullen ons transparant opstellen en inspanningen verrichten om alle noodzakelijke documenten openbaar te maken. Wij zullen ervoor zorgdragen dat de openbaar gemaakte informatie goed vindbaar is en toegankelijk is voor een breed publiek. Zo zal o.a. deze jaarrekening beschikbaar worden gesteld op de website van NLW onder de rubriek 'Onze organisatie' gevolgd door de keuze in het menu voor 'Jaarbeeld'. Eveneens zullen wij zorgdragen dat bij een juist ingegeven zoekopdracht op één van de zoekmachines op internet de gewenste documenten direct via een link benaderbaar zijn.

  

Ward Verkuylen

 

Directeur
Dagelijks bestuur