Jaarbeeld 2023

Welkom bij NLW

Al drie jaar op rij presenteren wij onze relaties een jaarbeeld om digitaal rond te snuffelen in de activiteiten en resultaten van ons bedrijf in het voorbije jaar. Hierbij het Jaarbeeld NLW 2023.

We kijken met dankbaarheid (en ook een beetje trots) terug. Want we gingen van start met een kritische begroting die het uiterste van onze stuurmanskunst zou vragen. De instroom van nieuwe medewerkers bij ons bedrijf was een uitdaging, want deze betrof vooral inwoners uit de regio met een forse hulpvraag. Verder waren we ongewis over de voortdurende effecten van de oorlog in Oost-Europa op de afzetmarkten van onze klanten en daarmee op ons eigen werk. Om ons heen zagen we hoe zwaar collega-bedrijven het hadden met sterk tegenvallende resultaten in 2023.

Nu we de cijfers van 2023 op een rijtje hebben, constateren we dat er - ondanks signalen die anders deden verwachten - een aanzienlijke instroom van nieuwe medewerkers en cliënten heeft plaatsgevonden. We hebben hen zo goed mogelijk begeleid naar werk dat past bij hun talenten. Ook de door- en uitstroom binnen en buiten NLW was in orde. Zo hebben alle medewerkers van onze kartonnage afdeling - nadat we ons gedwongen zagen deze begin 2023 te sluiten - een nieuwe kans gegrepen. Het jaar 2023 zal de boeken ingaan als het jaar waarin NLW voor het eerst meer medewerkers aan de slag had bij zijn klanten dan op zijn eigen productielocaties in Panningen, Horst aan de Maas en Venray. 

Samen met onze klanten onderzochten we de mogelijkheden om duurzaam betere commerciële resultaten te bereiken. Contracten werden opengebroken (en soms namen we afscheid). Dat zorgde ervoor dat de inzet van onze mensen (en daarmee onze omzet) nagenoeg gehandhaafd kon worden, terwijl we om ons heen juist veel terugval hebben gezien. Dat heeft sterk bijgedragen - in combinatie met een terughoudend kostenbeleid - aan een financieel resultaat dat een half miljoen euro beter is dan begroot.

Eind 2023 lieten we een marktonderzoeksbureau de klanttevredenheid van onze opdrachtgevers onderzoeken. We hebben nu een beter beeld van de aspecten van onze dienstverlening die zij echt belangrijk vinden (zoals onze betrouwbaarheid) en hoe goed of slecht wij op die aspecten scoren. We zijn erg gelukkig met de resultaten: onze dienstverlening kreeg een 7,4 en onze medewerkers een 7,6!

Al met al resultaten die er mogen zijn, zo stellen ook onze aandeelhouders. Voor NLW is een toekomstbestendige bedrijfsstrategie en een organisatie met zorgvuldige omgangsvormen tussen aandeelhouders, directie en medezeggenschap nodig. Daar zal ik geen onderdeel meer van zijn. Ik wens het bedrijf een behouden vaart toe.

Ik dank al onze ruim 900 medewerkers uit de grond van mijn hart voor het werkplezier dat ik bij NLW met hen mocht beleven. Ik dank onze aandeelhouders voor hun vertrouwen in mijn leiding en ik dank onze klanten en opdrachtgevers voor de kansen die zij onze medewerkers elke dag weer bieden.

Het ga u goed en graag tot ziens op de inclusieve arbeidsmarkt van Noord-Limburg!

Ward Verkuylen 
Directeur-bestuurder

NLW in beweging

Wat brengt jou in beweging? Is het de energie van samenwerken met collega's of het creëren van prachtige dingen? Bij de NLW Groep zijn we trots op wat we in 2023 hebben bereikt. We nemen je graag mee op een reis door het afgelopen jaar, waarin we je laten kennismaken met onze medewerkers en klanten. Samen hebben we beweging gecreëerd, zowel in onze organisatie als bij partner bedrijven. 

Met veel enthousiasme hebben collega’s verteld over hun werk. We laten je graag zien wat we hebben bereikt. Ga je met ons mee?