De organisatie

NLW staat voor passend en zinvol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de regio Noord-Limburg West. Dit doen wij onder andere door hen werkfit maken en het trainen van hun arbeidscompetenties. Dit kan in verschillende vormen. Onze collega’s werken onder onze regie op onze eigen locaties of die van onze klanten of ze zijn gedetacheerd bij onze partners. We werken nauw samen met gemeenten, maatschappelijke partners en werkgevers in de regio om iedereen zo duurzaam mogelijk werk te bieden. Onze missie: Ondernemen met mensen! 

Werken bij NLW

De teamleiders en werkcoaches begeleiden onze medewerkers op onze eigen locaties in Panningen, Venray en Horst. De diversiteit aan werkzaamheden maakt het mogelijk om de teams aan te passen aan de werkzaamheden. Met een diversiteit aan werkplekken, trainingen en stages ontwikkelen medewerkers nieuwe vaardigheden.  

Werken bij partners van NLW

Steeds meer medewerkers werken bij onze partners in huis. Dat kan zijn als NLW-afdeling of in de vorm van een detachering. Ze worden begeleid en ondersteund door arbeidsconsulenten en jobcoaches. 

Bestuur NLW Groep

Roy Bouten

Tijs van Lierop

Martin Leenders

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur (Voorzitter tot 15 december 2023) 
Gemeente Horst aan de Maas
Algemeen bestuur en dagelijks bestuur 
Gemeente Peel en Maas 

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur (Voorzitter per 15 december 2023) 
Gemeente Venray

 

Overige leden algemeen bestuur

Eric Beurskens, gemeente Horst aan de Maas
Elbert Joosten, gemeente Horst aan de Maas
Rob Wanten, gemeente Peel en Maas
Erik Nijssen, gemeente Peel en Maas
Wim de Schryver, gemeente Venray
Erik van Daal, gemeente Venray
 

Directeur-bestuurder

Ward Verkuylen


Managementteam

Yvonne van Schijndel
Marketing, Communicatie en Verkoop

Marc Beeren
Financiën, Control en ICT

Stefan Mercks
Productie Beschut werk

Peter van der Heijden
Arbeidsontwikkeling, Personeel en Organisatie

Maatschappelijk werkbedrijf

NLW Groep is het uitvoeringsbedrijf van het werkvoorzieningsschap NLW; dat is een samenwerkingsverband van drie gemeenten dat wordt bestuurd door wethouders van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. De NLW-medewerkers zijn overigens werkzaam in heel Noord-Limburg. 

Alle activiteiten vinden plaats onder leiding van de directeur-bestuurder van NLW Groep NV. De gemeenten zijn aandeelhouders en concentreren zich op de regiefunctie in het kader van het arbeidsmarktbeleid. Een Raad van Advies adviseert de directeur ten aanzien van het financieel en sociaal beleid. 

Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Wij zijn transparant en dragen eraan bij om waar noodzakelijk documenten openbaar te maken. Wij zullen ervoor zorgdragen dat de openbaar gemaakte informatie goed vindbaar is en toegankelijk is voor een breed publiek. Zo zal de Jaarrekening 2023 te vinden zijn op de website van NLW onder de rubriek 'Onze organisatie' gevolgd door de keuze in het menu voor 'Jaarbeeld'. Eveneens zullen wij zorgdragen dat bij een juist ingegeven zoekopdracht op één van de zoekmachines op internet de gewenste documenten direct via een link benaderbaar zijn.

  

Ward Verkuylen

 

Directeur-bestuurder